16.08.2013.

Štampa

Zenith

BRT: 47413

LOA: 208m

ZASTAVA: Malta

POSADA: 610

PUTNICI: 1682