Info

Štampa

KRUZNA PUTOVANJA INFO

Tokom 2009. godine turisticke aktivnosti odvijale su se i u lukama nautickog turizma (marinama) u Crnoj Gori i ostvaren je znacajan porast prometa  plovila i putnika.

U luci Kotor pristalo je 262 strana broda na kruznom turistickom putovanju tzv kruzera, sto je 9,38% vise u odnosu na prethodnu godinu, sa 74.177 turista na brodu, sto je vise za cak 39,94% u odnosu na 2008.godinu.

Po zastavi pod kojom plove struktura brodova koji su uplovili u crnogorske vode 2009.godine je bila sledeca: Malta – 70, Bahami – 40, Belgija – 34, Hrvatska – 24, Portugal – 21, Francuska – 15, Luksemburg – 12, Marsalska ostrva – 12, Grcka – 10, Panama – 7 i druge.

Tokom 2008.godine u luku Kotor uplovilo je 228 kruzera sa 52.739 putnika na brodu.

Tokom 2007.godine uplovilo je 202 kruzera sa 48.161 putnikom na brodu.

Izvjestaj o dolascima stranih brodova na kruznom putovanju dostavljaju se mjesecno Zavodu za statistiku Crne Gore na propisanim statistickim obrascima i koriste se za analizu turisticke aktivnosti kao element kreiranja razvoja nautickog turizma u Crnoj Gori.Ovaj vid turizma iz godine u godinu ima tendenciju rasta.