Home SAOPŠTENJE SA REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA „LUKA KOTOR“ A.D. KOTOR

SAOPŠTENJE SA REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA „LUKA KOTOR“ A.D. KOTOR

El. pošta Štampa PDF


U petak, 18.maja 2018.godine održana je Redovna Skupština akcionara „Luka Kotor“ A.D. Kotor u čijem radu je lično ili preko punomoćnika učestvovalo rekordnih 94% akcionara.

Redovnoj Skupštini je u ime većinskog akcionara Opštine Kotor, prisusutvovao predsjednik opštine, Vladimir Jokić.

Na dnevnom redu Skupštine akcionara bilo je usvajanje Finanasijskih iskaza, Konsolidovanih finansisjkih iskaza i Izvještaja o poslovanju za 2017.godinu, kao i Izvještaja menadženta za 2017.godinu i Izvještaja o izvršenoj reviziji za 2017.godinu.

Akcionari su iskazali zadovoljstvo ostvarenim poslovnim rezultatom Luke Kotor, koji predstavljaju potvrdu uspješnog i domaćinskog upravljanja, a posebno interesovanje pokazali su za planirani budući razvoj, prioritete u poslovanju, s naglaskom na planirane investicije kojima će se značajno povećati kapacitet i kvalitet pružanja usluga u luci Kotor.


Akcionari su dali punu podršku aktivnostima koje se preduzimaju u pripremi dokumentacije za podnošenje zahtjeva za dodjelu Prvenstvene koncesije, a obavještenje Ministarstva saobraćaja i pomorstva upućeno „Luci Kotor“  da su se stekli uslovi da podnese zahtjev za dodjelu koncesije ocijenjeno je kao izuzetno dobra vijest, i za vlasnike kapitala, za Kompaniju, ali i za Opštinu Kotor i državu Crnu Goru, jer će se dobijanje koncesije doprinijeti ubrzanom razvoju luke Kotor kao rastuće kruzing destinacije.

Nezavisna revizorka je pohvalila preduzete radnje na ispunjavanju preporuka revizora koje su date prethodne godine naglasivši izuzetno pozitivan stav prema detaljnom i preciznom ispunjavanju preporuka revizije i dokumentovanom izvještavanju o preduzetim radnjama, teakođe je naglasila da „finansijski iskazi prikazuju istinito i objektivno finansijsko stanje “Luka Kotor” a.d. Kotor na dan 31. decembra 2017. godine, kao i rezultate poslovanja, promjene na kapitalu i novčane tokove za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.”

Akcionari su ukazali na to da Odbor direktora i Izvršni menadžment treba da preduzmu sve mjere kako bi se suzbilo objavljivanje u javnosti netačnih i neistinih podataka o poslovanju Društva i na taj način stvorila mogućnost da kroz prenošenje takvih navoda u medijima akcionari budu stavljeni u zabludu o stvarnoj vrijednosti njihovog kapitala i na osnovu toga donesu pogrešne odluke.

Na Redovnoj Skupštini je donijeta Odluka o raspodjeli dobiti, Odluka o pretvaranju rezervi u akcionarski kapital, kao i Odluka o emisiji akcija po osnovu pretvaranja rezervi u akcionarski kapital. Na osnovu navedenih odluka akcionarski kapital „Luka Kotor“ A.D. Kotor uvećan je sa 993.483,36 € na 3.312.369,85 € , a broj akcija uvećan je sa 413.383 na 1.378.259 akcija.

Sve Odluke na Redovnoj Skupštini donijete su jednoglasno što Menadžement smatra posebnim priznanjem zbog izuzetno velikog procenta akcionara koji su učestvovali u radu.

Rekordno prisustvo vlasnika kapitala i jednoglasna  podrška rezultat je činjenice da je u 2017.godini ostvarena neto dobit 0,92 mil eura, podijeljena dividenda akcionarima, uvećana imovina kompanije kroz reprocjenu za 1,2 milona eura,  uvecan akcionarski kapital tako da se  svakom akcionaru utrostručio broj akcija koje posjeduje-sto znaci da se značajno povećala knjigovodstvena vrijednost kapitala svakog pojedinačnog vlasnika.

Na kraju sjednice na predlog Odbora direktora donijeta je Odluka kojom se smanjuju nadoknade članovima Odbora direktora, a zatim je kumulativnim glasanjem izabran novi Odbor direktora.

Za članove novog Odbora direktora izabrani su dr Branko Ivanović, Branimir Maslovar i Slađana Živković kao predstavnici Opštine, Radomir Rudanovič, kao predstavnik manjnskih akcionara, Stanislava Subotić kao predstavnik Fonda PIO.

Nakon Redovne Skupštine održana je konstitutivna sjednica Odbora direktora na kojoj je jednoglasno za predsjednika Odbora direktora izabran dr Branko Baćo Ivanović.

ODBOR DIREKTORA „LUKA KOTOR“ A.D. KOTOR

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijeme Kotor

Click za prognozu vremena

Kalendar

Last month May 2019 Next month
S M T W T F S
week 18 1 2 3 4
week 19 5 6 7 8 9 10 11
week 20 12 13 14 15 16 17 18
week 21 19 20 21 22 23 24 25
week 22 26 27 28 29 30 31

Clia

ISAQ sertifikat

         


NAJAVE ZA 2019. GODINU

ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

 

Politika kvaliteta

Čistija proizvodnja

Zaštita životne sredine

Global Code of Ethics

Mini galerija

images/resized/images/stories/demo//sam-8_75_57.jpgimages/resized/images/stories/demo//sam-9_75_57.jpgimages/resized/images/stories/demo//sam-10_75_57.jpgimages/resized/images/stories/demo//sam-11_75_57.jpgimages/resized/images/stories/demo//sam-12_75_57.jpgimages/resized/images/stories/demo//sam-13_75_57.jpg